امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه در تاریخ 1390/05/22 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 16 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه مورخ 15-05-99
تصویب ابلاغیه شماره 12020147 (مورخ98/12/05) در تاریخ 1398/12/24
تغییرات امیدنامه مورخ 19/04/1397(تصویب امیدنامه جدید و سایر موارد)
حذف مفاد بند 5 امیدنامه در خصوص پیش‌بینی حداقل بازدهی صندوق
تغیر مفاد بند 13/3 و 13/4 امیدنامه مورخ 06/02/1393
تغیر مفاد بند 13/3 امیدنامه مورخ 18/12/1392
تغيير مفاد بند 13/3 اميدنامه مورخ 26/09/1392
تغيير مفاد بند 13/3 اميدنامه
تغيير مفاد اميدنامه (سقف هزینه نرم افزار) مورخ 10/09/1394
تغيير مفاد اميدنامه (حداقل واحد سرمایه گذاری) مورخ 21/10/1393